Termeni si condiții generale de vânzare

Acest site este deţinut de societatea CONCEPT MART SRL, având următoarele date de identificare: CUI 46966358, înregistrată la oficiul Registrului Comertului sub numărul J23/6866/05.10.2022, cu Capital Social 400 lei şi cu sediul în Str. Drumul Gării Otopeni nr.3, 075100 Otopeni, judeţul Ilfov, Tel: 021 203 61 70; E-mail: contact@concept-mart.com

CONCEPT MART SRL îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără a fi necesară notificarea prealabilă a vizitatorilor/utilizatorilor.

 1. Proprietate Intelectuală şi Industrială

CONCEPT MART SRL deţine în mod legal drepturile asupra conţinutului tuturor site-urilor sale (implicând, dar fară a se limita la, imagini, logo-uri, texte, elemente de grafică web, scripturi, software). Site-urile CONCEPT MART SRL sunt protejate prin Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Utilizarea fară acordul CONCEPT MART SRL a oricăror elemente menţionate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

 1. Exonerarea de răspundere

CONCEPT MART SRL nu garantează că site-urile sale, serverele pe care acestea sunt găzduite sau e-mailurile transmise nu prezintă viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător. Utilizarea acestor site-uri are loc pe riscul propriu al vizitatorului, CONCEPT MART SRL fiind exnonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de accesarea/vizitarea acestui site.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de catre CONCEPT MART SRL în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Vă rugăm să citiţi politica noastră privind datele cu caracter personal aici înainte de introducerea datelor dumneavoastră personale, iar în cazul în care aveţi întrebări să ne contactaţi.

Pentru exercitarea drepturilor în calitate de persoană vizată, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la CONCEPT MART SRL din Str. Drumul Gării Otopeni nr.3, 075100 Otopeni, judeţul Ilfov, ne puteţi transmite un e-mail către adresa contact@concept-mart.com sau ne puteţi contacta telefonic la numărul: 021 203 61 70 (număr cu tarif normal, apelabil din orice reţea) de luni până vineri în intervalul 09:00 - 18:00.

 1. Definiţii:

Cuvintele şi expresiile de mai jos care încep cu majusculă, la singular sau plural, sunt folosite cu urmatoarea semnificaţie:

 • "Termeni şi condiţii": Condiţiile generale de vânzare ale produselor despre care Clientul a luat la cunoştinţă înainte de a efectua o comandă pe site şi care reprezintă un contract de vânzare între Client şi Vânzător.
 • "Client": Orice utilizator al siteului internet care doreşte să comande cel puţin un produs, certificând astfel că intervine în calitate de consumator sau cumpărător, persoană fizică, după cum se menţionează în Codul consumatorului.
 • "Contract": Contractul de cumpărare/vânzare încheiat la distanţă între părţi.
 • "Echipamente": Ansamblul materialelor şi programelor dintre care fac parte sistemele de operare, calculatoare, telefoane mobile, adrese de email, tablete, pe care Clientul le foloseşte pentru a avea acces la Site, ansamblu a cărui responsabilitate o are în totalitate.
 • "Zi": O zi lucrătoare.
 • "Parte": Atât "Clientul" cât şi "Vânzătorul".
 • "Site": Site-ul internet al vânzătorului www.trandafiri-pomisor.ro, accesibil clientului, ce îi permite să efectueze o comandă în condiţiile şi modalitatile prevăzute în Condiţiile Generale.
 • "Produse": Totalitatea bunurilor prezentate în scopul vânzării pe site, sau orice alt produs fără statut juridic particular.
 • Nu pot beneficia de dreptul de rambursare bunurile care au fost deschise de către Client după livrare şi care nu pot fi retrimise din motive de igiena sau de protecţie a sănătăţii.
 • "Vânzător": CONCEPT MART SRL, societate înscrisă la Registrul Comerţului sub nr. J23/6866/05.10.2022, având sediul social la Str. Drumul Gării Otopeni nr.3, 075100 Otopeni, judeţul Ilfov. Tel: 021 203 61 70; E-mail: contact@concept-mart.com, a cărui activitate este vânzarea de produse.
 1. Preţul

Preţul final plătit de client la primirea coletului sau înainte (în cazul comenzilor preplătite) este format din preţul produsului şi cheltuielile de expediere.

Toate preţurile corespunzătoare produselor comercializate prin intermediul acestui site sunt exprimate în RON şi contin T.V.A. de 9%.

 1. Comanda

Pentru a plasa o comandă, utilizatorul trebuie să selecteze produsul dorit şi să completeze câmpurile obligatorii ale formularului de comandă.

Prin finalizarea comenzii, clientul garantează ca toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar fiind singurul responsabil pentru consecinţele generate (întarziere livrare, etc).

CONCEPT MART SRL nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţiile introduse în mod eronat şi care pot genera eventuale întârzieri de livrare.

Finalizarea comenzii echivalează cu acordul clientului ca un reprezentant CONCEPT MART SRL să îl contacteze prin e-mail sau telefon pentru confirmarea personală a comenzii.

 1. Facturare și plata

CONCEPT MART SRL va emite către client o factură pentru produsele livrate, obligaţia clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Plata se poate face online (card sau transfer bancar) şi ramburs.

 1. Livrarea comenzilor

Termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării comenzii.

Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face prin Curier.

CONCEPT MART SRL  va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor comercializate şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

În cazul în care produsele sunt indisponibile, CONCEPT MART SRL va informa clientul despre indisponibilitate şi va stabili, de comun acord cu acesta, modul de acţiune: anularea comenzii sau livrarea la o dată ulterioară.

 1. Transferul proprietăţii bunurilor

Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, dupa efectuarea plăţii din partea clientului la adresa de livrare comunicată la finalizarea comenzii.  

Pentru recepţionarea comenzii, clientul va face dovada identităţii sale, prin prezentarea unui act de identitate, conform cu legislaţia în vigoare.

 1. Dreptul de retractare, dreptul de anulare a comenzii, dreptul la garanție :

Dreptul de retractare poate fi exercitat în termen de 14 zile de primirea coletului prin completarea formularului de retractare pe care îl puteti solicita telefonic sau pe email de la centrul nostru de suport (telefon: 021 203 61 70 și email: contact@concept-mart.com) și trimiterea produsului nedesigilat împreuna cu toate cadourile primite și factura la următoarea adresă: Str. Drumul Gării Otopeni nr.3, 075100 Otopeni, judeţul Ilfov

După verificarea coletului pe care l-aţi returnat, dacă toate condiţiile de retractare au fost îndeplinite, se rambursează astfel prețul produsului(lor) și costurile de livrare ( costurile de retur rămânând în sarcina clientului):

 • dacă ați plătit comanda prin card bancar, atunci vă restituim suma echivalentă returului pe acelaşi card folosit la tranzacţionare,
 • dacă ați plătit la livrare și aveți un cont bancar (pe care vă vom recomandă să ni-l comunicaţi la momentul respectiv) atunci vă restituim prin transfer bancar suma echivalentă returului în respectivul cont bancar,
 • dacă ați plătit la livrare și nu aveți un cont bancar atunci vă restituim suma echivalentă returului prin mandat poştal la oficiul poştal aferent adresei de domiciliu.

Veţi primi banii înapoi în decurs de 10 zile lucrătoare de la data primirii returului.

Dreptul a anula comanada înainte de expediție poate fi exercitat prin centrul nostru de suport (telefon: 021 203 61 70 și email: contact@concept-mart.com), comenzile se vor anula, iar pentru plățile prin card bancar vă restituim suma plătita pe acelaşi card folosit la tranzacţionare în 4 zile lucrătoare de la data anulării comenzii.

Dreptul la garanția "mulțumit sau rambusat" poate fi exercitat în termen de 180 zile de la cumpărarea produselor prin returnarea produsului împreună cu toate cadourile primite și factura la următoarea adresă: Str. Drumul Gării Otopeni nr.3, 075100 Otopeni, judeţul Ilfov.

După verificarea coletului pe care l-aţi returnat, dacă toate condiţiile de retracție au fost îndeplinite, se rambursează astfel prețul produsului(lor), (costurile de livrare și costurile de retur rămânând în sarcina clientului).

 • dacă ați plătit comanda prin card bancar, atunci vă restituim suma echivalentă returului pe acelaşi card folosit la tranzacţionare,
 • dacă ați plătit la livrare și aveti un cont bancar (pe care vă vom recomanda să ni-l comunicaţi la momentul respectiv) atunci vă restituim prin transfer bancar suma echivalentă returului în respectivul cont bancar,
 • dacă ați plătit la livrare și nu aveti un cont bancar atunci vă restituim suma echivalentă returului prin mandat poştal la oficiul poştal aferent adresei de domiciliu.

Veţi primi banii înapoi în decurs de 10 zile lucrătoare de la data primirii returului.

 1. Forţa majoră

Niciuna dintre părţile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parţial) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forţa majoră. Părţile îşi vor aduce la cunoştinţă de îndată cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului. 

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de fortă majoră nu încetează, părţile au dreptul de a denunţa unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

 1. Legea aplicabilă

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între CONCEPT MART SRL şi clienţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instantele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucureşti.

 1. Dispoziţii finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Actualizat la data de 10.10.2022: CONCEPT MART SRL

Autoritatea Natională pentru Protecţia Consumatorilor
Info consumator: 021 9615
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti
Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
Tel.: 021/310.63.75 - birou reclamaţii
Tel: 021/310.63.79
Fax: 021/310.63.80